Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

presenting in class

Ωκεανοί και θάλασσες. Το 8ο μάθημα της Γεωγραφίας της Στ΄τάξης. Μια ομάδα ανέλαβε να μας παρουσιάσει το μάθημα. Προϊόν της συνεργασίας μια παρουσίαση εξαιρετική τόσο για την πρωτοτυπία της, όσο και για την ομοδικότητά με την οποία δούλεψαν οι μαθητές. Ετοίμασαν παρουσίαση με το web2.0 λογισμικό prezi, χρησιμοποίησαν βίντεο για αφόρμηση, αφήγηση, πηγές απο το ηλεκτρονικό βιβλίο, έθεταν ερωτήσεις. Παράλληλα παρακολουθήσαμε τη δημιουργία εννοιολογικού χάρτη κατά την εξέλιξη της παρουσίασης Συνεργατικότητα και μάθηση με τη βοή΄θεια νέων τεχνολογιών, ανάπτυξη πρωτοβουλίας τα κέρδη και όχι μόνο...
Πολλά χαμόγελα :)

2 σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...