Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

Η ύπαρξη μπουφέ δίνει μεγαλύτερο κύρος;;;

 

"ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ Ο.ΕΠ.ΕΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 4 μήνες, με δυνατότητα παράτασης κατά 3 μήνες μετά από

απόφαση της αναθέτουσας Αρχής. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (237.390,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και

193.000,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ).

 

 

Αντικείμενο του Υποέργου είναι η παροχή υπηρεσιών διατροφής των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης που λαμβάνουν χώρα σε ΠΑΚΕ, ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τα προγράμματα εκπαίδευσης χωρίς σημαντική προσωπική οικονομική επιβάρυνση πέραν των εξόδων μετακινήσεων. Στο φυσικό αντικείμενο της δράσης περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών διατροφής για τους επιμορφωτές που συμμετέχουν σε σεμινάρια 350  ωρών κατανεμημένα από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον ∆εκέμβριο του 2011 (4 μήνες ή 18 εβδομάδες), ανά τρεις- τέσσερις (3-4) ημέρες την εβδομάδα συμπεριλαμβανομένου ενδεχομένως και του Σαββάτου και τέσσερις (4) ώρες ημερησίως. Η διατροφή αφορά σε 300 άτομα, τα οποία θα λάβουν μέρος στα ΠΑΚΕ στις εξής πόλεις και γεωγραφικές περιοχές.

 

Α. Είδος: Η ∆ιατροφή θα περιλαμβάνει σε μπουφέ ανά άτομο (εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές) καφέ και εμφιαλωμένο νερό ή αναψυκτικό και σάντουιτς με τις εξής επιλογές: λευκή ή μαύρη μπαγκέτα με τυρί, ή με τυρί και ζαμπόν ή σαλάμι ή γαλοπούλα, μαρούλι, ντομάτα, μαγιονέζα ή εναλλακτικά κάτι αντίστοιχο όχι κατώτερης ποιότητας."

 

DIATROFH                                                                                            


 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...